PNUM – A CORUÑA 2017

O Curso de Verán da UdC “OBRADOIROS DE MORFOLOXÍA URBANA – A CORUÑA 2017″, organizado polo Departamento PAUC, xunto cunha importante lista de colaboradores, terá lugar do 4 ao 7 de Setembro de 2017 na Coruña, buscando erixirse como ponte entre os principais espazos de reflexión sobre a forma urbana a nivel internacional, a ETSAC e o Departamento PAUC da UdC.  [programa]

Trátase da primeira actividade do PNUM fóra dos territorios da lusofonía oficial, achegándose até A Coruña con vocación integradora e fomentando a inclusión no debate de novas ideas e territorios.

Estamos polo tanto ante ocasión única de achegarse a coñecener os principáis métodos de análise e coñecemento da cidade europea, contados de primeira man por persoeiros de referencia e aplicados nun obradoiros práctico de tres xornadas.

The UdC Summer Course – “URBAN FORM WORKSHOP – A CORUÑA 2017”, organized by the PAUC Department, supported by many collaborating institutions, will be taken place in A Coruña from September 4th to 7th, trying to build a bridge between different urban form forums.

Is the first PNUM activity far from the official lusophony área, coming to A Coruña to add to the debate new ideas and territories.

This is an unique occasion to get to know some methods of analysis and study of the european city, explained by remarkable personalities and applied in a 3 session workshop. 


QUE É O PNUM? / What’s PNUM?

O PNUM [Portuguese-Language Network of Urban Morphology] é a Rede Lusófona de Morfoloxía Urbana, un grupo rexional do International Seminar on Urban Form [ISUF],  sendo os seus obxectivos os seguintes:

i)  promover e desenvolver o estudo da forma urbana nos países lusófonos;

ii) estabelecer e desenvolver unha rede de investigación no dominio da forma urbana nos países lusófonos a través da organización de reunións e conferencias e da publicación da Revista de Morfoloxía Urbana;

iii) estabelecer unha relación privilexiada co International Seminar on Urban Form, a través da colaboración con iniciativas de debate e divulgación do ISUF.

PNUM [Portuguese-Language Network of Urban Morphology] is a regional group of the ISUF [International Seminar of Urban Form], with the next objectives:

i) promote and develop the urban form studies at the lusophony area;

ii) create and develop a research network about urban form around the lusophony countries, with meetings, lectures and the Urban Form Magazine.

iii) create a link with the ISUF, collaborating with debates and divulgation activities.


OBXECTIVOS DAS XORNADAS / Workshop’s Goals

As Xornadas de Morfoloxía Urbana da UdC, buscan recoller o testigo deixado polas experiencias do PNUM en 2015 e 2016, tentando no encontro de A Coruña (na ETSAC e a Fundación Seoane) establecer unha reflexión sobre a situación actual da Cidade Europea.

Toda mudanza da estrutura habitacional existente, deberá basearse nunha profunda compresión das leis e resortes que a estruturan, comprendendo as súas potencialidades certas e poñendo en valor a flexibilidade e capacidade de adaptación que xa ten demostrado. É por isto que se plantexa unha análise apoiada en 5 liñas de pensamento que permitan ao participantes dotarse dos medios necesarios para abordar os actuais e futuros retos de redefinición das formas urbanas. [intro ás liñas de pensamento]

The workshop follows the lead of the PNUM expeciences of 2015 and 2016, trying in A Coruña to settle a debate about the contemporary european city.

All the changes into the habitational structures should take care of the foundamental laws and mechanisms that conform it, undestanding their strenghs and highlighting their flexibility and adaptability. This is why the workshop proposes a five way analysis, encouraging the participants to achieve the necesary resources to confront the future challenges of our cities.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s